Průnik Rudé armády na Moravu - bitva o Lanžhot

30. března 2009 v 19:07 | Tomáš |  2. světová válka

Po osvobození Bratislavy 4. dubna 1945 se Rudé armádě uvolnily síly pro postup na Vídeň a Brno. Pro osvobození Podluží a dalších obcí na břeclavském okrese byla vyčleněna 53. a 7. gardová armáda s 1. jezdecko-mechanizovanou skupinou. Čára tvořená státní silnicí Šaštín, Kúty, Břeclav, Pohořelice, Náměšť tvořila rozhraní, kdy 7. gardová armáda a 27. střelecký sbor byli vlevo od ní, vpravo útočil v prvním sledu 4. gardový jezdecký sbor (tvořený 9., 10. a 30. jezdeckou divizí), spolu s 6. gardovým jezdeckým sborem (tvořen 8. a 13. gardovou jezdeckou divizí a kavkazskou divizí), ve druhém sledu pak 53. armáda. Vstup na Moravu hájilo na 160 000 německých vojáků (snad generál H. Kreysing), nejsilnější obrana byla připravena právě mezi Lanžhotem a Hodonínem.
Už od 5. dubna začalo německé těžké dělostřelectvo umístněné u Lanžhota ostřelovat postupující jednotky, které od 6. dubna bojovaly v Brodském a Kútech, posledních vesnicích před moravsko - slovenskou hranicí. Sovětské dělostřelectvo odpovědělo ve večerních hodinách, kdy byl proveden také první letecký útok na Lanžhot. Bylo bombardováno nádraží, trať a vojenské transporty.
7. dubna začaly první jednotky překračovat hraniční řeku Moravu. První kdo překročil řeku byl 6. 4. 1945 ve 22:10 průzkumník Vasilij Vasiljevič Jendovický a za ním celý oddíl podporučíka Karabanova. Od téhož dne byl Lanžhot téměř bez přestání bombardován jak letectvem tak dělostřelectvem. Letadla kroužila nad obcí a pátrala po tancích ukrytých v průjezdech a stodolách, odkud vyjížděly jen krátce, aby ostřelovaly útočící jednotky. Němci si uvědomovali nebezpečí a udělali vše, aby postup Rudé armády na Moravu zastavili. Podminovali a zničili většinu mostů přes Moravu, všech 8 mostů na státní silnici Kúty - Lanžhot, taktéž mosty železniční. Ještě větší překážku tvořila řeka Morava rozlitá do lužních lesů a po lukách do šířky až 8 kilometrů. Hloubka vody přesahovala na některých místech i jeden metr. Toto jezero se táhlo proti proudu až po Hodonín. Z rakouské strany podobnou překážku tvořila řeka Dyje, uměle rozvodněná vypouštěním Vranovské přehrady u Znojma. Navíc byl celý Lanžhot, nacházející se na vyvýšenině oproti okolním lužním lesům, mohutně opevněn a bráněn. Přístupové cesty byly důkladně zaminovány. Proti Rudé armádě stáli 42., 46., 72., a 98. peší pluk, 141. dělostřelecký pluk, 153. pěší divize, 2/66. minometný pluk, 661. střelecký prapor, 13. záložní prapor a 13. tanková divize s dělostřelectvem, tanky a obrněnými transportéry.
7. dubna ráno se 33. jezdeckému pluku 8. jezdecké divize podařilo obsadit poškozený železniční most přes Moravu a postupovat po nezaplaveném železničním náspu k Lanžhotu, při tom čistili okolní lesy od Němců. 8. dubna Němci přisunuli 21. policejní pluk SS, 4. ženijní prapor, 10. dělostřelecko-minometnou baterii a posílili obranná postavení na čáře Lanžhot - Kostice - Tvrdonice - Týnec. Ve večerních hodinách už 6. gardový jezdecký sbor bojoval na jižním, východním a severovýchodním okraji Lanžhota. Ve stejné době začal s přepravu přes Moravu i 4. gardový jezdecký sbor, ten postupoval severně od Brodského směrem na severní okraj Lanžhota. Toho dne střílelo z obce a jejího okolí asi 60 německých tanků, na jejich ničení byly poprvé použity kaťuše. Němci odpověděli raketovými vrhači Nebelwerfer a děly.
9. a 10. dubna dosáhly jednotky Rudé armády několikrát okrajů Lanžhota, ale bez podpory těžkých zbraní byly zatlačeny zpět. Bylo nutné přisunout tanky a dělostřelectvo. Ženijní jednotky proto musely pod nepřátelskou palbou a za obrovských ztrát obnovit mosty na silnici Kúty - Lanžhot. To umožnilo přemístit na moravský břeh lehké tanky, samohybná děla a dělostřelectvo. Během noci na 11. dubna se přepravilo také pět jezdeckých divizí.
Již během příchodu posil zahájilo sovětské dělostřelectvo spolu s letectvem palebnou přípravu v prostoru obce. Po skončení palby zahájili 11. dubna kozáci ze všech stran útok na Lanžhot a byli za velkých ztrát odraženi. Do boje se proto zapojila také záloha a do útoku tak šla celá jezdecko-mechanizovaná skupina. Přímou palebnou podporu jim poskytly tanky a samohybná děla postupující po silnici.

Po dvanáctihodinovém dělostřeleckém ostřelování začal generální útok. Lanžhot byl v plamenech, v troskách domů umírali obránci i místní a po obci pobíhal zdivočelý dobytek. Do bojů toho dne na německé straně zasáhl i čerstvě přisunutý 10. záložní výcvikový prapor SS. Po překonání odporu v zákopech okolo obce se začalo bojovat dům od domu. Po obsazení místní části Komárnov vyhodili kozáci do povětří barikády a do Lanžhota začaly postupovat sovětské tanky a samohybná děla. Útok podporovalo bitevní letectvo, jeden letoun Il-2 byl sestřelen. Odpoledne vytlačili kozáci obránce ze středu obce, k večeru však Němcům přišly posily.
Od Břeclavi přijelo několik těžkých tanků Pz VI B (královských tygrů) pancéřové divize Feldherrnhalle (generál U. Kleemann). Těžké tanky za chodu spustily palbu a spolu s pancéřovými granátníky bleskově pronikly až ke středu obce. Zničily deset sovětských tanků a samohybných děl. Kozáci se tvrdě bránili, zničili jednoho nebo dva tygry a zastavili německý protiútok. Poté se již začalo stmívat a Němci z obavy z dalších ztrát raději ustoupili. Těžké tanky se stáhly do Ladné a pěchota s pancéřovými granátníky ustoupili za nádraží a ke Kosticím. Během noci pak byl celý prostor Lanžhota osvobozen. V těžkých bojích údajně ztratila jezdecká skupina na 1500 vojáků, z nichž 232 padlo přímo v Lanžhotě. Bylo zničeno 15 sovětských tanků. Zahynulo 56 místních občanů, 258 jich bylo zraněno. Z 924 obytných domů zůstalo nepoškozeno jen 104. Úplně bylo zničeno 230 domů. Útok ze zaplaveného lužního lesa mohli vést kozáci jen díky svým koním, kteří stáli celé dny v chladné vodě. Také jich na přístupech k Lanžhotu zahynulo přes dva tisíce. Německé ztráty se zmapovat nepodařilo, ale šly do desítek či stovek.

Zdroj:
www.valka.cz
2. světová válka v kronikách Regionu Podluží, sborník vydaný k 60. výročí osvobození
www.dolin.estranky.cz
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama