Přerovské povstání

7. dubna 2009 v 17:40 | Tomáš |  2. světová válka
Přerov měl na konci 2. světové války pro německé okupanty značný strategický význam. Přerovské nádraží totiž patřilo k důležitým železničním uzlům Protektorátu. Obzvláště za situace, kdy se válka chýlila ke konci a Němci se snažili evakuovat co nejvíce vojáků, obyvatel německé národnosti i majetku z dosahu Rudé armády na západ. Prakticky veškeré železniční trasy z Moravy do Čech procházely Přerovem. To byl hlavní důvod, proč se německé velení rozhodlo město bezpodmínečně udržet co nejdéle, nejlépe až do konce války.
Situace se vyhrotila na konci dubna. Fronta se tou dobou již dostala na území Protektorátu Čechy a Morava - 26. dubna vojska 2. ukrajinského frontu osvobodila Brno, 30. dubna jednotky 4. ukrajinského frontu osvobodily Ostravu. Na opačné straně Protektorátu vstoupila na jeho území 17. dubna 3. americká armáda. Protektorát byl tou dobou, dá se říci, poslední výspou Říše na kontinentu (nepočítaje relativně odlehlé a pro vojenské operace bezvýznamné Norsko). Představoval poslední důležitou průmyslovou a surovinovou základnu. Na jeho území se nacházelo největší bojeschopné uskupení německých vojsk - skupina armád Střed (Mitte) pod velením maršála Schörnera čítající asi 1 milion vojáků, 2 000 tanků a 1 000 letadel.
30. dubna vznikl v Přerově Revoluční okresní národní výbor jako orgán zastřešující povstání a koordinující postup různých odbojových a partyzánských skupin. V jeho čele stál Bohuslav Šída, velitel vojenské odbojové skupiny Viktor.

V ranních hodinách následujícího dne, 1. května 1945, hlasatel městského rozhlasu oznámil, že Německo kapitulovalo, provolal slávu Československé republice a vyzval občany města, aby se shromáždili na náměstí před radnicí. Není jasné, jak mylná zpráva o německé kapitulaci vznikla, nicméně pravděpodobně byla výsledkem německého oznámení, že Vůdce "padl za vlast v boji proti bolševickým hordám při hrdinné obraně Říšského kancléřství". Nemálo lidí se jistě domnívalo, že to automaticky znamená konec války. Na domech se začaly objevovat československé a sovětské vlajky, byly odstraňovány německé znaky a nápisy, ulice se plnily lidmi. Spontánně tak vypuklo první povstání proti nacistickým okupantům na území Protektorátu Čechy a Morava.
Revoluční okresní národní výbor ani téhož dne nově vzniklý Revoluční místní národní výbor (v čele s profesorem přerovského gymnázia Janem Machovcem) nad povstáním nedokázal získat plnou kontrolu. Na radnici a hejtmanství vznikl zmatek, německé úřady přikázaly pálit dokumenty a povstalci, kteří přebírali moc, rozkazy okamžitě odvolávali. Šířily se fámy o podminování přerovského závodu Optikotechna, který měl být za německého ústupu vyhozen do povětří. Za této situace okresní hejtman předal úřad jedné ze skupin, které se pokoušely převzít vedení povstání.
Na ulicích se zpočátku vše dařilo víceméně hladce. Obyvatelé obsadili radnici a úřady, z vězení okresního soudu byli propuštěni vězni. Na ulicích byly odzbrojovány německé hlídky, oba Národní výbory se pokoušely dojednat s německou posádkou kapitulaci. V počáteční fázi Němci povstání aktivně nebránili. Někteří se skutečně domnívali, že válka skončila. Německé jednotky se však brzy zorientovaly a kolem poledne se již na několika místech v Přerově naplno bojovalo. Městský rozhlas naléhavě upozorňoval občany, že velké množství německých jednotek je v pohybu a nenechají se tak lehce odzbrojit, nicméně nálada ve městě již byla zcela jednoznačná. Odhodlaní občané se pustili do vojenského střetu s okupanty.
Vedení samotných vojenských akcí ve městě se ujala partyzánská jednotka Josef, která v Přerově ukořistila několik nákladních automobilů, kterými do města dopravila další partyzánskou skupinu - Tolstoj. Na Přerov už tou dobou táhly posily z jihovýchodu ze směru od Horní Moštěnice, Želátovic a Lipníka. Skupina Tolstoj obsadila východní část města. Skupina Josef se poté přemístila na sever od města do přilehlé obce Předmostí, aby město bránila ze severu. Třetí oblastí, kde došlo k bojům s Němci, bylo přerovské hlavní nádraží a přednádraží (západ města). Železničářům se podařilo odzbrojit posádku a 2 transporty německých vojáků, získali 110 pušek, 5 kulometů, 1 automat, 400 rozbušek a 4 500 nábojů, které předali Národnímu výboru. Mezi 12. a 14. hodinou však přijely na hlavní nádraží z Olomouce jednotky SS a převzaly iniciativu. Na přednádraží se železničářům podařilo přemoci posádku stavebního vlaku, nicméně od hlavního nádraží se blížili německé posily. Kolem půl šesté odpoledne se proto železničáři rozhodli ustoupit.

Skupina Tolstoj, na východě města, měla 25 mužů. Za pomoci místních, během více než dvouhodinového boje s přicházejícími německými posilami, byli zabiti dva členové gestapa a 62 příslušníků SS. Bylo též odzbrojeno mnoho německých a maďarských vojáků, čímž byla získána značná kořist - 134 pušek, 67 pistolí, 150 ručních granátů, 4 kulomety, 18 automatů a 8 nákladních a 5 osobních automobilů. Další boje se vedly o Optikotechnu, vyrábějícího optické součástky pro německý válečný průmysl. Nicméně odolávat déle německému tlaku nebylo možné, a proto se bojovníci postupně stáhli do okolních lesů a kopců.
Ve 13:45 se vojenský pověřenec ONV telefonicky dozvěděl, že k žádné německé kapitulaci nedošlo a že Přerovem v nejbližších chvílích projede německý vojenský transport o síle 30 000 mužů, jemuž má být zajištěn volný průchod. Povstalci samozřejmě nemohli ani pomýšlet na zastavení tak silného transportu a nechali jej projet směrem na Olomouc. Ve vnitřním městě byly mezitím stavěny barikády. Ve stejné době dorazila z letiště v Bochoři pohotovost Wehrmachtu vyzbrojená kulomety. Začalo vyjednávání s velitelem. Němci si navíc zřídili stanoviště s kulomety na přerovském zámku. Odtud město ostřelovali. Kolem centra města se během odpoledne stahovala smyčka. Vojáci postupně kruh zúžovali, legitimovali občany a vyklízeli ulice. Především ve východní části města docházelo k přestřelkám. V 16 hodin byla budova radnice obklíčena německými vojáky. Potom byli lidé z radnice propuštěni, zbylí občané na náměstí obklíčeni jednotkami SS a odvedeni. Předmostí však bylo ještě stále v rukou partyzánů. Když přišly zprávy, že na Přerov míří od Olomouce a Holešova posily včetně oddílů SS v síle 8 000 mužů, stáhlo se 40 mužů skupiny Josef do lesů. K nim se přidalo i dalších 90 povstalců.
K potlačení povstání bylo z německé strany použito všech prostředků, včetně těžkých zbraní. Oběti povstání v Přerově byly značné. Večer po skončení bojů Němci vyhlásili nad městem stanné právo, už od odpoledne docházelo k rozsáhlému zatýkání. Mnoho účastníků povstání uniklo buď do okolních vesnic, kde se skrývali do osvobození města, nebo se přidalo k vojenským jednotkám operujícím v lesích a kopcích přerovského okresu. Mnozí však takové štěstí neměli a byli zatčeni. Brutální výslechy se konaly v budově okresního úřadu. Bylo též vyslýcháno mnoho železničářů na přerovském přednádraží. V noci z 1. na 2. května proběhl telefonický rozhovor velitele přerovského gestapa Karla Streita s K. H. Frankem. Ten ho za jeho nedostatečnou rozhodnost při potlačování povstání odvolal a nahradil velitelem Ochranné policie na Moravě Maxem Rauschem. Ten okamžitě ukázal, že na něj se Frank může spolehnout.
Zatýkání v noci pokračovalo ještě důrazněji a na přímý Frankův rozkaz bylo následujícího dne vybráno 21 osob, které byly převezeny do Olomouce. Na střelnici v Lazcích pak byly večer 2. května popraveny.
Přerovské povstání si vyžádalo na straně povstalců celkem 53 mrtvých - 32 občanů padlo v bojích v ulicích města, 21 bylo popraveno nacisty v Lazcích. Německé jednotky, které se do Přerova 1. května stáhly, prováděly v následujících dnech časté zátahy v okolí města, kde pátraly po skrývajících se partyzánech a povstalcích. Příliš úspěšné však nebyly. 3. května došlo k další vlně zatýkání.. K. H. Frank si vyhradil souhlas se všemi popravami. Zatčené naštěstí zachránilo Pražské povstání - Frank nemohl vydat rozkazy k dalším popravám. Zároveň se blížilo osvobození Rudou armádou 8. května 1945.

Zdroj:
www.valka.cz
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama