Moravská orlice

11. září 2013 v 10:24 | Tomáš |  Správa zemská
Za historií moravského zemského znaku se musíme vydat hluboko do minulosti, byť ne až tak daleko, jak by leckdo očekával. Z velkomoravské éry, končící po roce 906, se nedochoval žádný symbol, který bychom mohli považovat za státní znak. Ostatně v 9. století ještě nebylo užívání erbů ve střední Evropě běžné. Současná moravská orlice tedy nemá žádnou souvislost s Velkomoravskou říší. Její původ musíme hledat o tři století později, po vzniku Markrabství moravského, v souvislosti s "emancipací" moravských přemyslovců. Může se to zdát paradoxní, ale nejstarším známým znakem Moravy byl český lev, jak dokazují pečeti markraběte Vladislava Jindřicha z let 1199, 1202, 1213 a 1220. Necháme-li stranou teorie, zda jde přímo o českého lva nebo se jedná o moravskou lvici, můžeme na nich jasně rozpoznat siluetu lva.

pečeť markraběte Vladislava Jindřicha
První stopa po orlici se objevuje roku 1213 na pečeti knížete Děpolta, kterou tvoří z poloviny orlice a z poloviny lev. Celá orlice je známa až z pečeti markraběte Přemysla II. z roku 1233. Šlo však zřejmě jen o variaci původního přemyslovského erbu. Současně se nadále používal český lev. Od roku 1278 pak lze pozorovat, že na tzv. jezdeckých pečetích má často panovník ve štítě orlici a na praporu českého lva. Důkaz o moravském znaku, jak jej známe dnes, pochází až z konce 13. století. Na pečetích krále Václava II. z let 1297, 1298 i 1299 je již jasně zřetelná orlice šachovaná. Příčina šachování není dodnes uspokojivě objasněna, byť teorií je mnoho. S nástupem Lucemburků na český trůn definitivně mizí používání českého lva a na moravských listinách se objevuje již výhradně kostkovaná orlice.

pečeť krále Václava II. (1297) a markraběte Přemysla II. (1233)
O barvách se dozvídáme z fresek a iluminací, v písemné formě ku příkladu z tzv. opravy erbu Markrabství moravského, která se udála v roce 1462. Dosavadní červenobíle šachovaná orlice v modrém poli byla císařem nahrazena orlicí červenožlutou. Stalo se tak na žádost moravského zemského hejtmana Jindřicha z Lipé jako odměna za pomoc Moravanů obklíčenému císaři Friedrichu III. Nicméně zemský sněm změnu nepřijal, neboť zemský hejtman nebyl zplnomocněn k vyjednávání o polepšení znaku. Nadále se proto užívala varianta červenobílá. Privilegium bylo sice uloženo k ostatním zemským výsadám, ale jeho ustanovení nebylo provedeno. O tom svědčí i tištěná vydání zemského zřízení z let 1546, 1562, 1604 a 1628 - všude má moravská orlice kostky červenobílé. Taktéž v Paprockého Zrcadle Markrabství moravského z roku 1593 se uvádí: "erb, který náleží slavnému Markrabství moravskému má býti orel bílý na červené šachovnici na štítu modrém". Nic se nezměnilo ani když král Ferdinand II. roku 1628 dotčené privilegium znovu potvrdil. Pěšina z Čechorodu ve svém Předchůdci Moravopisu vydaném v roce 1663 uvádí: "erb Markrabství moravského jest orel bílý pod korunou zlatou v červené šachovnici a v modrém poli". Rovněž tisky moravského zemského sněmu vydávané do roku 1848 měly na titulní straně orlici červenobílou.


O polepšenou verzi znaku se začali moravští stavové opět zajímat teprve na konci 18. století. Na základě privilegia z roku 1462 se dožadovali u dvorské kanceláře polepšení zemského erbu. V roce 1838 sice kancelář jejich požadavku vyhověla, na velkém říšském znaku a velké císařské pečeti však nadále zůstala orlice červenobílá. Když se pak roku 1848 sešel moravský zemský sněm, napsal profesor Alois Šembera článek, v němž se snažil dokázat, že pravý erb Markrabství moravského je červenožlutá orlice. Poslanci si tento názor osvojili a usnesli se při rokování o nové zemské ústavě na článku 5 v tomto znění: "Země moravská podrží dosavadní erb svůj zemský, totiž orlici v pravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená." Ústava nikdy nevešla v platnost, ale ministerstvo vnitra požadavek roku 1849 potvrdilo. Nicméně kvůli velké byrokratické náročnosti, kdy by bylo nutné vyměnit všechny státní znaky nejen v Rakousku, ale i na zastupitelských úřadech v cizině, nebyla oprava říšského znaku provedena. Až do roku 1915 tak Země moravská používala orlici červenožlutou, ale na říšském znaku byla nadále orlice červenobílá.
Vznik československé republiky znamenal návrat k červenobílému šachování, byť byla změna oficiálně uzákoněna až v roce 1920. Důvodem byl jednak dobový odpor ke všemu rakouskému, ale zejména návrat ke "slovanským barvám" - červené, bílé a modré. Zemské barvy zůstaly do roku 1928 beze změny, tedy zlatá a červená. Nově vytvořená Země moravskoslezská již žádné oficiální barvy neměla, spontánně se používaly staré prapory.

V této podobě přečkala moravská orlice první republiku i nacistickou okupaci. Státní znak obnoveného Československa po roce 1945 už obsahuje pouze českého lva se slovenským erbem na prsou, moravská i slezská orlice chybí. Odkaz na Moravu neobsahoval ani znak České republiky z dob federace. Do Velkého státního znaku a Státní pečeti se symbol Moravy dostal až v roce 1993 jako "stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí". Zákon ovšem o jakékoli spojitosti s Moravou nehovoří. Moravskou orlici nalezneme mimo jiné i ve znacích některých moravských měst a také v erbech všech moravských krajů včetně Vysočiny a Pardubického kraje.
Jelikož oficiální znak Moravy dnes de jure neexistuje, není ani jednotný názor na podobu moravské orlice. Diskuze je rozdělena mezi zastánce červeno-bílé a červeno-žluté varianty. Oba tábory argumentují výše zmíněnými historickými skutečnostmi. Z reakcí na vyvěšování moravské vlajky na svátek sv. Cyrila a Metoděje se zdá, že červenožlutou orlici prosazují tzv. moravisté a velká část veřejnosti, v odborných kruzích je patrná spíše preference červenobílé varianty. Osobně se kloním k orlici v podobě, jak ji schválil zemský sněm roku 1848, neboť se jednalo o regulérně zvolenou sněmovnu složenou výhradně ze zástupců Moravanů. Všechny pozdější návrhy už schvaloval celorepublikový parlament.

Zdroj:
BRANDL, Vincenc: Kniha pro každého Moravana, Brno 1892
www.wikipedia.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama