Moravský zemský výbor

21. října 2013 v 19:01 | Tomáš |  Správa zemská
Zemský výbor plnil především úlohu výkonného orgánu zemského sněmu. Dnes bychom jej mohli považovat za jakousi zemskou vládu. Jednak sněm nezasedal permanentně a bylo třeba mít nějaký fungující orgán samosprávy jako protiváhu místodržitelství a zároveň výbor dopodrobna rozpracovával agendu zemského sněmu a připravoval podklady na jeho zasedání. Délka mandátu byla navázána na funkční období sněmu, tedy 6 let. Výbor se skládal z předsedy, zemského hejtmana jmenovaného císařem a přísedících. Do roku 1905 bylo přísedících 6. Jeden velkostatkář, 1 z kurie měst, 1 z kurie venkovských obcí a 3 volení celou sněmovnou. Každý pak ve svém referátu řídil určitou část zemské samosprávy.
Úkolem zemského výboru bylo řídit běžný chod zemské správy a fondů, zemské ústavy a úřednictvo. Ze své činnosti se zodpovídal zemskému sněmu a byl povinen provést sněmovní usnesení. Měl rovněž pravomoc předem posoudit návrhy zemských zákonů a zastupovat zemské zastupitelstvo v právních záležitostech. Vedle toho byl výbor nositelem některých starých práv náležících dříve Zemi moravské a stavům.
sídlo Moravského zemského výboru v Brně
Moravské vyrovnání roku 1905 reformovalo i zemský výbor. Počet přísedících se zvýšil na 8. Poměr hlasů byl následující: velkostatkáři 2, kurie měst, obchodních komor, venkovských obcí a všeobecné třídy voličské české národnosti volily 4 přísedící a kurie německé národnosti 2.

1. referát:
- šlechtické záležitosti, inkolát
- zemské nadace a zemská stipendia
- moravský stavovský dluh
- fond pro vojenské invalidy
- výkup propinace (výhradní právo výroby a prodeje alkoholických nápojů) a fond pro to určený
- zemské sady Lužánky a Františkov
- slavíkovský pomník císaře Josefa II.
- ubytováni četnictva
- zemědělství
- zemědělská rada
- zemědělský úřad a meliorace
- polní a lesní hospodářství
- drenáže a meliorace pozemků, úprava potoků Jevišovky a Osy
- vinařství, školky rév amerických, potírání škůdců révy
- zalesňování, podpory k tomuto účelu
- chov hovězího dobytka, komise pro chov hovězího dobytka a zvěrolékaři
- zákon o ochraně polní
- zdravotnictví, organizace zdravotní služby v zemi, stanovení obvodních lékařů a jejich důchodů, obecní báby porodní, subvence pro tyto báby, očkování, zřizování nemocnic a subvence k tomu účelu, asanace, podpora chůdým obcím k účelům asanačním
- zvěrolékařství
- obecní záležitosti v politických okresech Hodonín, Moravský Krumlov, Zábřeh, Litovel a Hranice

2. referát:
- hospodářské vyučování
- německá vysoká škola technická v Brně
- zemská stipendia pro studenty stavitelství, malířství, sochařství na c. k. akademii výtvarných umění ve Vídni
- pojišťování, pojištění životní a starobní, pro případ nezpůsobilosti k výdělku, pojišťování důchodů
- zemské pojišťovny Moravského markrabství
- pojišťovny krupobitné
- ústavy zdravotní (bez personálií), zemské nemocnice v Brně a Olomouci, zemské porodnice v Brně a Olomouci, zemské ústavy pro chorobomyslné, veřejné nemocnice na Moravě, dozor nad těmito ústavy
- ošetřovací útraty za nemocné ve veřejných nemocnicích, ústavech, porodních a ústavech pro choromyslné
- udílení podpor chudým
- záležitosti univerzitní, otázka zřízení německé univerzity na Moravě
- obecní záležitosti v politických okresech Znojmo s městem, Mikulov, Jihlava s městem, Moravská Třebová, Boskovice

3. referát:
- záležitosti náboženské a církevní
- hornictví a záležitosti horního práva
- národní školství (německé)
- sirotčince německé a všeobecné záležitosti sirotčinství
- polepšovna v Novém Jičíně
- ústavy pro slabomyslné
- průmyslové a obchodní školy německé
- střední školy zemské s německým vyučovacím jazykem
- hygiena ve školách
- obecní záležitosti v politických okresech Šternberk, Šumperk, Rýmařov, moravské obvody ve Slezsku, Tišnov

4. referát:
- zemské finance
- zemský fond
- stavovský fond domestikální
- stavovský fond úsporný
- stavovský fond stolního nářadí
- fond pro úpravu řeky Moravy
- fond zemědělský
- zemské daně
- zemská pivní daň
- zemské dluhy
- Františkovo muzeum v Brně (bez personálií)
- česká technická vysoká škola v Brně
- zemské zaopatřovací ústavy v Brně a v Drnovicích
- podpory humanitním a všeužitečným ústavům, spolků a korporacím
- podpory obcím v případech nouze a bídy
- dělnické osady
- robotárna ve Znojmě
- obecní záležitosti v politických okresech Dačice, Třebíč, Velké Meziříčí a Nové Město

5. referát:
- rozlučování spojených obcí a slučování obcí
- záležitosti týkající se Jeho Veličenstva císaře a císařské rodiny
- věci ústavní, záležitosti ústavy říšské a zemské, státní základní zákony, záležitosti zemských hranic, zemský znak
- zákonodárství ve všech záležitostech, které jsou zařazeny do jiných referátů, říšský a zemský zákoník
- záležitosti gruntovních knih
- politické a soudní rozdělení země
- obecní zákon
- zemský dům, obě budovy (zemské domy v Brně, sídla zemské samosprávy)
- věci vojenské
- záležitosti komunikační, silnice okresní, silnice obecní, okresní silniční výbory, subvence k zakládání a vydržování obecních cest, mýta silniční a mostní, policie silniční, železnice, záležitosti pošt a telegrafů
- rybářství, práva rybářská, rybářské lístky a taxy
- honba, zákon honební, honební lístky a taxy
- zákon o právu vodním
- dokončení regulace Bečvy a Ostravice, meteorologická pozorování a měření vod
- záležitosti stavební, provádění stavebního řádu
- obecní záležitosti v politických okresech Brno město, Hustopeče, Nový Jičín a Olomouc město

6. referát:
- moravská zemská zastavárna
- průmysl, živnostnictví a obchod
- české školy průmyslové a obchodní
- průmyslová muzea v Brně a v Olomouci
- bankovnictví a úvěr, zemská hypoteční banka, zemědělská banka, spořitelny, kontribučenské záložny, záložny dle soustavy Reiffeisenovy
- stipendia
- hasičské pojišťování proti ohni
- robotárny v Brně a v Šumperku
- dráhy vodní, úprava řek a zahrazování bystřin vyjma Bečvy a Ostravice
- obecní záležitosti v politických okresech Uherské Hradiště s městem, Uherský Brod, Holešov, Kroměříž s městem a Moravské Budějovice

7. referát:
- odesílání potulných a nezaměstnaných osob do domovské obce
- záležitosti přípřeže
- hospodářské vyučování
- zemská střední hospodářská škola v Přerově
- české školy rolnické, vinařské, chmelařské a lnářské
- české zimní hospodářské školy
- zemská sýrařská a mlékařská škola v Kroměříži
- hospodářská škola v Kroměříži
- české kočovné hospodářské vyučování
- školy a běhy podkovářské
- vyvazování pozemků z roboty a vyvazovací fond
- okresní zastupitelstva, otázka jejich zavedení
- ústava agrární
- agrární operace, scelování a zaokrouhlování pozemků
- záležitosti válečných náhrad
- státní bernictví, úprava daně pozemkové, pozemkový katastr
- úrazové pojišťování dělnictva
- záležitosti nalezenců a moravskoslezský fond nalezenecký
- útulny pro pijáky
- luhačovické sanatorium pro skrofulózní děti
- věci chudinské a farní ústavy chudinské
- naturální stravovací stanice
- ochrana zemědělská, hubení chroustů, ponrav, myší a jiného škodlivého hmyzu a zvířat
- obecní záležitosti v politických okresech Olomouc venkov, Prostějov, Přerov, Valašské Meziříčí a Místek

8. referát:
- zemská stipendia pro studenty c. k. akademie výtvarných umění v Praze
- národní školství (české)
- sirotčince české
- kancelářské ředitelství, organizace zemských úřadů, potřeby úřední a kancelářské, osobní záležitosti úřednictva a služebnictva při zemských úřadech a ústavech
- záležitosti univerzitní, otázka zřízení české univerzity na Moravě
- zemské střední školy s českým vyučovacím jazykem
- statistika, zemská statistika, zemský statistický úřad
- umění, věda a dějiny, Moravský zemský archiv
- zemské ústavy pro hluchoněmé v Ivančicích a v Lipníku
- obecní záležitosti v politických okresech Brno okolí, Vyškov, Kyjov a Moravská Ostrava.

Zdroj:
BRANDL, Vincenc: Kniha pro každého Moravana, Brno 1892
Almanach moravského sněmu zemského, zvoleného od 11. listopadu do 7. prosince 1906, Brno 1906
Zákon, platný pro markrabství Moravské a pro moravské obvody ve Slezsku, kterým se mění a doplňuje zemské zřízení pro markrabství Moravské, 1905
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama