Pár slov úvodem

9. března 2014 v 20:21 | Tomáš |  Úvod
Vážení čtenáři,

blog Promoravia vznikl na začátku roku 2009 jako vzdělávací portál zaměřený na propagaci moravské historie prostřednictvím internetu. Jeho hlavním záměrem je zvýšit obecné povědomí o Moravě a přispět tak k zachování její identity. Není mým cílem zmapovat do detailu notoricky známé skutečnosti z hodin dějepisu. Těch je plný internet. Spíše se chci výběrově zaměřit na ty kapitoly moravské historie, které dle mého názoru, zasluhují pozornost.

Morava je země, kterou jinde na světě nenajdete. Dějiny jejího osídlení sahají až do pravěku. Pochází odsud nejstarší keramika na světě včetně nejstaršího dokladu o výrobě textilu. Prošli tudy Římané a v 9. století zde vznikl první státní útvar západních Slovanů. Samotní Moravané jsou poprvé písemně doloženi roku 822 a přestože od pádu Velké Moravy nikdy nedosáhli na samostatný stát, Morava byla pouze "nejpřednějším údem Koruny", vždy si zachovávali svébytnost. Větší a mocnější země by byly pyšné, kdyby mohly tvrdit, že jejich tradice a kultura sahají 1200 let nazpět. Nejméně si ovšem vážíme toho, co máme za samozřejmé. Obyvatelům Moravy jsou bohužel jejich slavné dějiny lhostejné. Řada Moravanů se například mylně domnívá, že Morava byla součástí Českého království a že sv. Václav byl i jejich knížetem.

Není pravda, že historie českých zemí kráčela vždy stejnou cestou. Tatáž událost byla často v Brně hodnocena jinak než v Praze. V určitých obdobích dokonce neměly Čechy a Morava společného nic, jindy je formálně spojovala osoba panovníka. Bohužel právě jedinečné události mající vztah pouze k Moravě, které jsou nejlepším dokladem moravské identity, stojí nezřídka na okraji zájmu a naopak se zdůrazňují jako klíčové ty skutečnosti, jež jsou podstatné pro Čechy. V podvědomí lidí tak vzniká dojem, že Moravané vlastní dějiny nemají a je jim souzeno hrát vedlejší role v dějinách českých.

Je velkou tragédií českého jazyka, že nečiní rozdíl mezi Čechem jako obyvatelem Čech a Čechem jako občanem České republiky. Kupříkladu Němčina má slova Böhme a Tscheche. Moravané to proto mají těžší, neboť musí svou identitu stavět na odlišné kultuře, tradicích, nářečí, ale v prvé řadě jsou definováni místem, kde žijí. Odborná terminologie to nazývá zemský patriotismus.

Neztotožňuji se s postojem některých moravských vlastenců, kteří by chtěli vyhlásit nezávislost na České republice. Budoucnost Moravy je v partnerství s Čechami. Rovněž přílišné negativní vymezování a odpor ke všemu českému může napáchat víc škody než užitku. Silná slova bez následných činů působí nevěrohodně. Každodenní hledání křivd a křivdiček na moravském národě po čase vyvolává už jen úsměv. Agresivní a vulgární výlevy odpuzují slušné lidi. Již mnohokrát mne napadlo, co by na současný stav řekli velcí Moravané minulosti. Vinil by slovutný Karel starší ze Žerotína za současný stav jen pražskou vládu, nebo by se ptal, co dělají pro dobro vlasti sami Moravané? Stavba se má budovat od základů. Nestačí jen psát články pro úzkou hrstku "věrných". Nestačí jen neustále brečet, jak nám kdosi v Praze ubližuje. Každý by měl přispět, jak umí. Já tak činím pomocí těchto stránek.

S úctou

Mgr. Tomáš Ondrejka

Na obsahu pracuji ve svém volném čase a články průběžně doplňuji v rámci možností.
Kontakt: komentáře pod článkem nebo přes e-mail ondrejkat@centrum.cz
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama