Pár slov úvodem

9. března 2014 v 20:21 | Tomáš |  Úvodem
Vážení čtenáři,

blog Promoravia vznikl na začátku roku 2009 jako vzdělávací portál zaměřený na propagaci moravské historie prostřednictvím internetu. Jeho hlavním záměrem je zvýšit obecné povědomí o Moravě a přispět tak k zachování její identity. Není mým cílem zmapovat do detailu notoricky známé skutečnosti z hodin dějepisu. Těch je plný internet. Spíše se chci výběrově zaměřit na ty kapitoly moravské historie, které dle mého názoru, zasluhují pozornost.

Morava je země, kterou jinde na světě nenajdete. Dějiny jejího osídlení sahají až do pravěku, samotní Moravané jsou poprvé písemně doloženi od roku 822 a přestože od pádu Velké Moravy nikdy nedosáhli na samostatný stát, Morava byla pouze "nejpřednějším údem Koruny", vždy si zachovávali svébytnost. Větší a mocnější země než Morava by byly pyšné, kdyby mohly tvrdit, že jejich tradice a kultura sahají 1200 let nazpět. Ovšem už to tak chodí, že nejméně si vážíme toho, co máme za běžné a samozřejmé. Obyvatelé Moravy jsou ke svým slavným dějinám bohužel lhostejní. Řada Moravanů se například mylně domnívá, že Morava byla součástí Českého království, že kníže Václav řečený svatý byl i jejich knížetem anebo ještě hůř, pokládají se za Čechy.

Není pravda, že historie českých zemí kráčela vždy stejnou cestou. Tatáž událost byla často v Brně hodnocena jinak než v Praze. Nalezli bychom však i období, kdy Čechy a Morava neměly společného nic, či je spojovala pouze osoba panovníka. A světe div se, právě tyto jedinečné události mající vztah pouze k Moravě, které jsou nejlepším dokladem moravské identity, stojí nezřídka na okraji zájmu a naopak se zdůrazňují jako klíčové ty skutečnosti, jež jsou podstatné pro Čechy. V podvědomí lidí tak vzniká dojem, že Moravané vlastní dějiny nemají a jejich jediným účelem je hrát vedlejší role v dějinách českých.

Velkou tragédií českého jazyka je, že nečiní rozdíl mezi Čechem jako obyvatelem Čech a Čechem jako občanem České republiky. Kupříkladu Němčina má slova Böhme a Tscheche. Moravané svůj vlastní jazyk nemají, mluví Česky, ale nejsou Čechy. Odlišují se kulturou, tradicemi, nářečím, ale v první řadě místem, kde žijí. Odborná terminologie to nazývá zemský patriotismus.

Neztotožňuji se s postojem některých moravských vlastenců, kteří by chtěli vyhlásit nezávislost na České republice. Budoucnost Moravy je v partnerství s Čechami. Rovněž přílišné negativní vymezování a odpor ke všemu českému může napáchat víc škody než užitku. Silná slova bez následných činů působí nevěrohodně. Každodenní hledání křivd a křivdiček na moravském národě po čase vyvolává už jen úsměv. Agresivní a vulgární výlevy odpuzují slušné lidi. Již mnohokrát mne napadlo, co by na současný stav řekli velcí Moravané minulosti. Vinil by slovutný Karel starší ze Žerotína za současný stav jen pražskou vládu, nebo by se ptal, co dělají pro dobro vlasti sami Moravané? Stavba se má budovat od základů. Nestačí jen psát články pro úzkou hrstku "věrných". Nestačí jen neustále brečet, jak nám kdosi v Praze ubližuje. Každý by měl přispět, jak umí. Já tak činím pomocí těchto stránek. Moravanům zoufale chybí vlastní společenské a politické elity. Něco s čím by se mohli ztotožnit. Sjednocující prvek by mohly prozatím zastoupit společné dějiny. Za současných podmínek půjde o dlouhý proces. Na jeho konci snad bude obnova zemského zřízení. Pokud se mi podaří přesvědčit byť jediného Moravana, splní tento blog svůj účel.

S úctou
Tomáš Ondrejka


Na obsahu pracuji ve svém volném čase a články průběžně doplňuji v rámci možností.
Kontakt: komentáře pod článkem nebo přes e-mail ondrejkat@centrum.cz
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama