Náboženské poměry na Moravě v 16. století

10. dubna 2014 v 20:18 | Tomáš |  Stavovský stát

Ačkoli se může navenek zdát, že náboženské poměry v českých zemích se vyvíjely stejným směrem, postoj Moravy k husitskému hnutí, povstání roku 1547 nebo příklon na stranu arcivévody Matyáše, svědčí o značných rozporech. Zatímco v Čechách byly nejmocnější šlechtické rody katolické, na Moravě tomu bylo naopak. Stávalo se, že tatáž vrchnost na svých českých statcích pronásledovala nekatolíky a na Moravě je podporovala. Lišili se i používané metody. Moravští stavové se nepokoušeli získat náboženskou svobodu jednostrannou revolucí jako páni v Čechách, nýbrž se snažili postupnými kroky vytlačit katolíky z veřejného dění.
Na Moravě panovala v 16. stolení takřka náboženská svoboda. Za povolené se považovalo katolictví a podobojí, ostatní se vyznání trpěla jako nutné zlo. Vedle sebe proto žili katolíci, podobojí (utrakvisté), čeští bratři, luteráni, kalvinisté, novokřtěnci (habáni), židé a menší vyznání jako ariáni, amosité, lulečtí bratři (habrovanité), mikulášenci, schwenkfeldiáni, fotiáni, flakciniáni, trinitáři, adamité a jiní. Stavové se náboženským otázkám spíše vyhýbali a na pořad jednání se dostaly hlavně při nastupování nového panovníka. Přestože byli všichni Habsburkové katolického vyznání, každý musel slíbit, že bude hájit náboženskou svobodu.
Vliv habsburských panovníků bývá často přeceňován. Dávali sice všemožně najevo podporu katolíkům, ale fakticky mohli dění na Moravě ovlivnit jen výběrem zemských úředníků a i zde se museli radit se stavy. Jakýkoli náznak porušování starých práv narážel na tvrdý odpor.
Ferdinand I. měl jako jediný král před Bílou horou dostatek sil i vůle reformaci potlačit. Byl to přesvědčený katolík, ovšem též pragmatik. Vedl nákladné války v Uhrách proti Janu Zápolskému a Turkům a nemohl si dovolit příliš dráždit protestantskou šlechtu, jestliže potřeboval, aby mu zemský sněm odhlasoval nové daně. Pokusil se zasáhnout alespoň proti novokřtěncům a habrovanitům a i v těchto případech stavové namítali, že králi nepřísluší někoho trestat za šíření náboženských bludů. Habrovanitům muselo být dovoleno odejít ze země. Stavové argumentovali tím, že se dosud nestalo, aby panovník násilím vztáhl ruku na moravského lantfrýdníka pro jeho náboženské přesvědčení. Od té doby si žádný panovník nedovolil někoho zatknout jen kvůli víře. Mohl jen se souhlasem zemského sněmu vypovědět bludaře ze země. Stávalo se, že ti, kteří měli opustit zemi, se časem vraceli nebo se jen nějakou dobu skrývali v lesích čekajíc, až se na ně zapomene. A jelikož většina moravské šlechty byla nekatolická, zapomínalo se rychle. Z počátku stavové povolovali alespoň nařízení proti novokřtěncům, ale nakonec se zastali i jich.
Moravané se nepřipojili k povstání v Čechách roku 1547, čímž si získali u Ferdinanda I. značnou přízeň. Nejenže byl potom shovívavější, ale nic nenamítal ani proti usazování vyhnaných členů Jednoty bratrské na Moravě. Samozřejmě kdyby mohl, rázně by zakročil. Když se však o to pokusil roku 1550 na zemském sněmu v Brně, vystoupil proti králi sám zemský hejtman Václav z Ludanic a připomněl mu jeho přísahu, kterou složil při nástupu na trůn. Václav z Ludanic dokonce, za všeobecného souhlasu, prohlásil, že spíše by země vzplanula ohněm, než by se vzdala své náboženské svobody.
Král proto musel změnit strategii. U menších nekatolických vyznání prosadil zvýšení daní a jinak čekal, až se jednotlivé náboženské proudy sami oslabí svou nevraživostí. Skutečně, největší slabinou nekatolíků byla nejednotnost a vzájemné útoky. Mnohá vyznání stála proti sobě radikálněji než proti katolíkům. Skomírajícím katolíků tak poskytli čas na vnitřní očistu a reorganizaci. Vítězství katolicismu však nebylo zásluhou habsburských panovníků. Způsobila jej v prvé řadě usilovná činnost katolických duchovních a šlechty. Zásluhou jezuitů a energických biskupů Marka Khuena, Viléma Prusinovského, Stanislava Pavlovského a především Františka Dietrichštejna, pomalu vítězila protireformace.
Na začátku 17. století už nebyla náboženská mapa Moravy zdaleka tak pestrá jako dříve. Podobojí splynuli s luterány, Jednota bratrská se sbližovala s kalvinisty. Z menších vyznání ještě přežívali novokřtěnci. Proti nim stáli neustále sílící katolíci, kteří již natahovali ruku po většině na zemském sněmu. Morava nepotřebovala žádný zvláštní majestát, jaký si roku 1609 vymohli čeští stavové na Rudolfovi II. Stačilo, aby se dodržovaly zvyklosti z 16. století. Král Matyáš sice roku 1608 potvrdil všechna privilegia a svobody svých předchůdců, v praxi ale měl konečné slovo olomoucký biskup kardinál František z Dietrichštejna, jemuž panovník ve všem vyhověl. Z katolické šlechty stojí za zmínku Pernštejnové, Berkové, Lichtenštejnové Lobkovicové, Haugvicové a jiní. Jsou známi případy, kdy byly zapečeťovány evangelické kostely. V osadách, kde nebyl jediný katolík, byli dosazováni katoličtí faráři. V královských městech se již nesměly sloužit ani soukromé evangelické mše. Nekatolíkům byl odpírán řádný pohřeb. Poddaní byli násilně naháněni na katolické mše. Kardinál dal zbořit chropyňské gymnázium a jeho místě zřídil katolickou školu. Atd. K podobným krokům bohužel sahali i evangelíci. Zemský hejtman Karel starší ze Žerotína se snažil mírnit spory mezi oběma tábory se slovy, aby z malého počátku nevzniklo něco většího. Když ovšem viděl, jak rozdílně se zachází s protestanty a katolíky, a že jeho úsilí je marné, roku 1615 rezignoval na svůj úřad. Novým zemským hejtmanem se stal horlivý katolík Ladislav Popel z Lobkovic.
Když potom roku 1618 vypuklo v Čechách další povstání proti králi, moravští radikálové neuposlechli umírněného Žerotína a raději vytáhli s Čechy do boje proti katolickému moři. Výsledek povstání mnozí předvídali, ale nikdo je neposlouchal. Vítězství Ferdinanda II. bylo natolik přesvědčivé, že kromě uzákonění katolictví jako jediné povolené víry, dosáhl i zničení stavovského státu a nastolení absolutismu.

Zdroj:
KAMENÍČEK, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské, jejich složení, obor působnosti a význam, díl III., Brno 1905
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama