Duben 2015

Moravsko - Slezská hranice

10. dubna 2015 v 10:25 | Tomáš |  Správa zemská
Na severu až severovýchodě Morava sousedí se Slezskem. Hranice je zde tvořena z větší části horami a řekami, přesto je moravsko-slezské pomezí v porovnání s hranicí rakouskou, českou či slovenskou geograficky i historicky nejsložitější.
V dobách Velkomoravské říše se hranice nacházela o něco jižněji. Přibližně kopírovala rozvodí řek Moravy a Odry. Expanze severním směrem začala až za vlády Přemyslovců, kteří v průběhu 11. a 12. století připojili k Moravě území Moravské brány a tzv. Holasicko, dnes nazývané Opavsko. Morava tehdy sahala až někam k Prudniku a Hlubčicím v dnešním Polsku. V této době rovněž dochází k vydělení Slezska v rámci polského státu. Všechny pozdější spory o podobu moravsko-slezské hranice mají svůj počátek v roce 1269, kdy český král Přemysl Otakar II. vyčlenil Opavsko jako zvláštní knížectví pro svého nemanželského syna Mikuláše. Opavské knížectví formálně zůstalo součástí Moravy, ale v průběhu let se jeho vazba k mateřské zemi zmenšovala a začalo být považováno za jedno ze slezských knížectví. Dlouhotrvající spory o příslušnost země vyřešil až panovník v 17. století, jenž rozhodl ve prospěch Slezska. Změna se však nedotkla opavských statků olomouckého biskupa, čímž vznikly tzv. moravské enklávy, které tvořily několik ostrůvků a výběžků uvnitř slezského území o rozloze asi 300 km2. Jednalo se hlavně o Hrozovou, Osoblahu, Hrabovou, Ketř, Kunčice, Fulnek, Slatinu, Slavkov a Butovice. Vedle Opavska se na konci 16. století vedl spor také o příslušnost Frýdeckého panství. Nakonec zvítězilo kompromisní řešení. Místek zůstal na Moravě a Frýdek připadl Slezsku, hranice byla nově vedena korytem řeky Ostravice.
Aby komplikací nebylo málo, roku 1742 ztratila Marie Terezie většinu Slezska ve prospěch Pruska. Zbyla jen malá zemička, u které se od té doby střídala období samostatnosti s časy, kdy tvořila jeden správní celek s Moravou. Slezská hranice naposledy oficiálně existovala v letech 1850 - 1928, poté Země Slezská zanikla a stala se součástí Země Moravskoslezské. Po 2. světové válce byla zřízena tzv. Slezská expozitura se sídlem v Ostravě. Šlo o správní obvod v rámci Země Moravskoslezské, který však kromě vlastního území Slezska zahrnoval i moravské okresy Nový Jičín, Místek a Moravská Ostrava. Po zrušení zemského zřízení v roce 1948 byly vytvořeny kraje nerespektující hranice historických zemí.
V současnosti se Slezsko nachází na území dvou krajů - Olomouckého a Moravskoslezského a jeho hranice není nikde vyznačena. Na mnoha místech navíc došlo ke spojování obcí z opačných stran zemské hranice. Nejvíce je to patrné v Ostravě, Frýdku-Místku, Fulneku, Studénce či Frýdlantu nad Ostravicí.


Vlastivěda moravská, Hranický okres (online)

7. dubna 2015 v 16:02 | Tomáš |  Online literatura
BARTOVSKÝ, Vojtěch: Vlastivěda moravská, okres hranický, Nákladem Musejního spolku v Brně, V Brně 1909. Dostupné online na: http://kramerius.mzk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:2061dd4b-a9ee-11e0-a1ca-0050569d679d&q=vlastiv%C4%9Bda%20moravsk%C3%A1#monograph-page_uuid:23c5efe4-a9ee-11e0-a1ca-0050569d679d

Vlastivěda moravská, Třebíčský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:50 | Tomáš |  Online literatura
DVORSKÝ, František: Vlastivěda moravská, okres třebický, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1906. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs02brngoog

Vlastivěda moravská, Kunštátský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:47 | Tomáš |  Online literatura
TENORA, Jan: Vlastivěda moravská, okres kunštátský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1903. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs13brngoog

Vlastivěda moravská, Velko Meziříčský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:43 | Tomáš |  Online literatura
KRATOCHVÍL, Augustin: Vlastivěda moravská, okres vel.-meziříčský, Nákladem Musejního spolku v Brně, V Brně 1907. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs18brngoog

Vlastivěda moravská, Valašsko Kloboucký okres (online)

7. dubna 2015 v 15:40 | Tomáš |  Online literatura
PEŘINKA, František Vácslav: Vlastivěda moravská, okres val.-klobucký, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1905. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs06brngoog

Vlastivěda moravská, Jaroslavský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:36 | Tomáš |  Online literatura
PEŘINKA, František Vácslav: Vlastivěda moravská, okres jaroslavský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1905. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs09brngoog

Vlastivěda moravská, Náměšťský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:34 | Tomáš |  Online literatura
DVORSKÝ, František: Vlastivěda moravská, okres náměšťský, Nákladem Musejního spolku v Brně, V Brně 1908. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs17brngoog

Vlastivěda moravská, Frenštátský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:32 | Tomáš |  Online literatura
FELIX, Jiří: Vlastivěda moravská, okres frenštátský, Nákladem Musejního spolku v Brně, V Brně 1908. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs14brngoog

Vlastivěda moravská, Ivančický okres (online)

7. dubna 2015 v 15:28 | Tomáš |  Online literatura
KRATOCHVÍL, Augustin: Vlastivěda moravská, okres ivančický, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1904. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs07brngoog

Vlastivěda moravská, Vranovský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:26 | Tomáš |  Online literatura
PEŘINKA, František Vácslav: Vlastivěda moravská, okres vranovský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1906. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs01brngoog

Vlastivěda moravská, Dějepis Brna (online)

7. dubna 2015 v 15:22 | Tomáš |  Online literatura
ŠUJAN, František: Vlastivěda moravská, Dějepis Brna, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1902. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs22brngoog

Vlastivěda moravská, Boskovický okres (online)

7. dubna 2015 v 15:19 | Tomáš |  Online literatura
KNIES, Jan: Vlastivěda moravská, okres boskovský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1904. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs04brngoog

Vlastivěda moravská, Bystřický okres (online)

7. dubna 2015 v 15:16 | Tomáš |  Online literatura
TENORA, Jan: Vlastivěda moravská, okres bystřický (N.P.), Nákladem Musejního spolku v Brně, V Brně 1907. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs10brngoog

Vlastivěda moravská, Rožnovský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:11 | Tomáš |  Online literatura
KRAMOLIŠ, Čeněk: Vlastivěda moravská, okres rožnovský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1907. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs12brngoog

Vlastivěda moravská, Blanský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:08 | Tomáš |  Online literatura
KNIES, Jan: Vlastivěda moravská, okres blanský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1902. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs08brngoog

Vlastivěda moravská, Brněnský okres (online)

7. dubna 2015 v 15:04 | Tomáš |  Online literatura
SLAVÍK, František: Vlastivěda moravská, okres brněnský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1897. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs21brngoog

Vlastivěda moravská, Přírodní poměry Moravy (online)

7. dubna 2015 v 15:02 | Tomáš |  Online literatura
DVORSKÝ, František a HLADÍK, Josef: Vlastivěda moravská, Přírodní poměry Moravy, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1897. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs05brngoog

Vlastivěda moravská, Morava za pravěku (online)

7. dubna 2015 v 14:55 | Tomáš |  Online literatura
ČERVINKA, Inocenc Ladislav: Vlastivěda moravská, Morava za pravěku, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1902. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs20brngoog

Vlastivěda moravská, Bučovický okres (online)

7. dubna 2015 v 14:51 | Tomáš |  Online literatura
KRAMOLIŠ, ČENĚK: Vlastivěda moravská, okres bučovský, Nákladem Musejního spolku, V Brně 1900. Dostupné online na: https://archive.org/details/vlastivdamoravs11brngoog